Dugpunkt

 

Dugpunktet er den temperatur, hvor luftfugtigheden er 100%. 
Luftfugtigheden er et udtryk for hvor meget vanddamp luften

indeholder ved en bestemt temperatur.

 

Luftfugtigheden kan måles med et hygrometer.

 

Skyer dannes, når luftens temperatur når under sit dugpunkt

og vanddampen fortættes.


Tåge er skyer ved jordoverfladen.

Skyhøjden beregnes ud fra følgende formel:

Skyhøjden = (Temperatur - dugpunkt)*123